Další nadstandartní vyšetření

Další nadstandartní vyšetření

Individuální laserový zákrok Lidské oko není dokonalý optický systém. Má zobrazovací vady – aberace. 90% těchto aberací jsou způsobené zobrazovacími vadami rohovky. Wave frontzměří vady zobrazování nejen rohovky, ale i celého oka a zhodnotí, zda by individualizovaný...