MUDr. Magda Rau

MUDr. Rau vyvinula ještě šetrnější metodu povrchové laserové ablace LASEK, kterou aplikovala na laserové klinice v Norimberku. Jedná se o vlastní modifikaci LASEK Viscodissekci. Tato metoda vede k odstranění krátkozrakosti, dalekozrakosti, zakřivení rohovky a počátečních stádií vetchozrakosti (presbyopie).

Implantuje multifokální čočky, které v každodenním životě zbaví pacienta brýlí. A to jak u pacientů se šedým zákalem, tak i u pacientů po 45. roku, kteří se chtějí zbavit nepříjemné závislosti na brýlích .

O výsledcích referovala a publikovala po celém světě. Naposledy na asijském kongresu v Bankoku. Je pionýrkou mikro invasivní chirurgie (MIGS) zeleného zákalu. Dále  provozuje oční kliniku v německém Chamu – Augenklinik Cham, Privatklinik Dr. Rau.

V minulem roce byla tato klinika zařažena do exklusivního spolku lékařů v Německu – Premium kliniken und Praxen.

MUDr. Rau byla časopisem Týden Speciál vyhodnocena jako jedna ze 111 Top lékařů v ČR.

Odborné zkoušky z očního lékařství absolvovala v Praze a v Mnichově. Před otevřením vlastní praxe oční lékařky  pracovala v ordinaci a lůžkovém oddělení profesora Dausche v německém Ambergu.

více o MUDr. Rau

V osobě profesora Dausche potkala vynikajícího učitele. Své první vědecké práce publikovala spolu s ním. Již v roce 1985 otevřela privátní praxi v německém příhraničním městě Furth im Wald a tam v roce 1992 začala ambulantně operovat šedý zákal, což byla
v té době v Německu novinka. Od roku 1996 vedla oční oddělení nemocnice v Chamu.

O dva roky později založil její dnes již zemřelý manžel, Hans Pfeiffer, povoláním anesteziolog, ambulantní kliniku v Chamu, kam později přestěhovala svou operační ambulantní činnost. V roce 2000 otevřela soukromou kliniku „Privatklinik Dr. Rau“
pro refraktivní a plastickou chirurgii v Chamu. Před otevřením kliniky v Chamu prováděla laserové operace na klinice pro laserovou terapii v Norimberku.

Po zavedení techniky Lasek Dr. Camelinem, která dále snížila rizika, ji zavedla společně
s profesorem Dieterem Dauschem na klinice pro laserové operace v Norimberku.
O prvních výsledcích informovala v květnu 2002 v časopisu „Ocular Surgery News“ (což je celosvětově vydávaný odborný časopis pro chirurgické novinky v očním lékařství).
O této technice také referovala na významných oftalmologických kongresech ESCRS
a ASCRS, na kterých se oznamují zejména nové, inovativní techniky.

Aby technika Lasek byla ještě šetrnější, vyvinula Dr. Rau vlastní modifikaci této techniky Lasek Viscodissection. Cílem této operační techniky bylo snížení pooperačních bolestí a zrychlení následné optické rehabilitace. Předností této techniky je, že v porovnání
s rozšířenou technikou Lasik není potřeba žádného sukčního prstence ani žádného řezu, prováděného zvláštním skalpelem, zvaným Mikrokeratom.

Rohovka ošetřená technikou Lasek Viscodissection zase zcela sroste, na rozdíl
od techniky Lasik, již po čtyřech dnech, takže tato metoda je povolena i u astronautů
a pilotů, tedy osob které pracují v prostředí, kde dochází k přetížení a změnám tlaku.
Je velmi vhodná i pro sportovce.

V listopadu 2005 bylo o této metodě referováno v německém odborném časopisu „Ophthalmochirurgie“.

Dr. Rau začala provádět, jako jedna z prvních v SRN, implantaci multifokálních čoček.Tyto čočky se skládají z více optických zón a tak mohou zajistit ostré vidění do dálky a také
na blízko. Nejdříve implantovala čočky typu Amo Array, které byly tehdy jedinými multifokálními čočkami na trhu. Poté, co se k tomuto typu čoček přidala nová refraktivní čočka, nazývaná MF4, začala implantovat tuto čočku. O výsledcích referovala na světových kongresech a publikovala v časopisech „ocular surgery news“ a „Klinischen Monatsblättern“.

Pro ještě lepší splnění požadavků pacientů začala kombinovat tyto různé intraokulární čočky. O svých zkušenostech potom informovala na kongresu ESCRS Wintermeeting
v Římě.

Jelikož tato myšlenka představovala absolutní novinku, byla na ni podrobně dotazována významným oftalmologickým časopisem Eurotimes. Od samého počátku implantovala také difraktivní čočky Tecnis-Linse.

Zkušenostech s multifokálními čočkami

Při dlouhodobých zkušenostech s multifokálními čočkami pozorovala, že muži a ženy mají různé požadavky na vidění v blízké oblasti a proto potřebují různé MFIOL.
Tato pozorování doložila vyhodnocením jejich výsledků na asi 2000 pacientech.

O různém přijetí multifokálních čoček u mužů a žen také přednášela na evropském kongresu ESCRS 2008 v Berlíně.

Časopis Eurotimes, který napsal o kongresu zprávu, vybral tuto přednášku z asi 900 přednášek, společně s dalšími 6 přednáškami jako významnou novinku.

Profesorka Marguerite McDonald ,spoluvynálezkyně technologie Excimer-Laser, byla tímto výzkumem tak nadšená, že o tom zveřejnila v únoru 2009 velký článek v časopisu „Refraktive Surgery Outlook“.

Další časopisy, jako Eurotimes a Ophthalmology Times Europe, psaly a žádaly o příspěvek tomuto tématu.

Od října roku 2009 otevřela Dr. Rau Oční centrum v Praze, kde hodlá uplatnit své bohaté zkušenosti z oblasti laserové a refrakční chirurgie.

Současnost

MUDr. Rau se stále přednáší a publikuje na světových kongresech o nových typech multifokálnich čoček.

MUDr. Rau v časopisech a na internetu

Oční klinika Dr. Rau v Praze

Naše oční klinika se specializuje především na odstranění refračních vad.

Provádíme laserovou léčbu krátkozrakosti, dalekozrakosti a zakřivení rohovky (astigmatismu). Pacientům starším 45 let, u kterých nastupuje presbyopie, nabízíme monovizi, isovizi nebo výměnu čočky s implantací multifokální čočky.

U pacientů s tenkou rohovkou, s onemocněním rohovky či s velmi vysokou refrakční vadou provádíme implantaci fakických čoček. Tyto implantujeme i u pacientů s keraktokonem
po předchozím zpevnění rohovky metodou Cross Linking.

Veškerým vyšetřením i operací vás provede náš profesionální personál, který řídí samotná zakladatelka oční kliniky MUDr. Magda Beatrice Rau.

Navštivte nás v příjemném prostředí našeho očního centra v Praze 6 na ulici Vítězné náměstí 829/10.