Individuální laserový zákrok

Lidské oko není dokonalý optický systém. Má zobrazovací vady – aberace. 90% těchto aberací jsou způsobené zobrazovacími vadami rohovky. Wave frontzměří vady zobrazování nejen rohovky, ale i celého oka a zhodnotí, zda by individualizovaný laserový zákrok ještě dodatečně zlepšil kvalitu vidění. V pozitivním případě se pak tyto zjištěné hodnoty převedou do excimer laseru, který tyto nepravidelnosti zcela individuálně odstraní.

Příslušné Wave front vyšetření stojí 600,- Kč.

Toto vyšetření slouží i bez následné individuální ablace k získání ještě přesnějších výsledků pro výpočet laserové ablace. Pokud máte zájem o toto vyšetření, sdělte to prosím v den operace, kdy bude provedeno autorizovaným laserovým technikem a posouzeno primářkou očního oddělení Dr. Rau.

U některých onemocnění rohovky není možné použít laserovou operační techniku k léčbě Vaší refrakční vady. Jedná se především o keratokonus, ale i jeho předstádia a abnormální nepravidelné rohovky. Naše předoperační vyšetření zahrnuje rohovkovou topografii přední plochy rohovky.

Výměna oční čočky

Jste starší 45 let a vadí Vám závislost na brýlích, která snižuje Vaší životní kvalitu? Odpovědí je pro Vás výměna oční čočky.

Jelikož provádíme tuto operaci již 15 let na naší privátní klinice v Chamu (www.privatklinik-dr-rau.com), máme k dispozici všechny současně dostupné multifokální čočky. Jsme schopni individuálního výběru čočky, která uspokojí Vaše požadavky. Současná oboustranná operace v celkové anestézii možná.