Primářka Dr. Magda Rau přednášela na švýcarském Kongresu o nejnovějších mikro invazivních operacích zeleného zákalu (MIGS) a o výsledcích při ambulantním výkonu v její oční klinice v Německém Chámů. Tato přednáška byla publikovaná v německém ophtalmologickem časopisu Ophtalmo – Chirurgie.