Operace laserem

Zbavíme vás strachu z laserové operace

 Jako první v Německu jsme začali na oční laserové klinice v Norimberku provádět operaci LASEK s cílem eliminovat nebezpečné lalokové komplikace LASIKU. Později jsme tuto metodu dále modifikovali, aby byla ještě šetrnější pro tkáně a spojena s co nejmenším rizikem. Při operaci LASIK se přikládá sukční prstýnek, který zvyšuje tlak, umožňuje řez a je spojen s rizikem uzávěru cévy a vzniku sítnicových děr.

Naopak při metodě LASEKU Viscodissektion se bez přiložení tohoto prstýnku a řezu do rohovky vypreparuje lalok z povrchové vrstvy tzv. Epiteluodstranit. Epitelový lalok se vytvoří jen tim, že se aplikuje viskozní tekutina pod horní epitelovou vrstvu. Tento lalok se po povrchové laserove ablaci přiloží nazpět, což urychluje hojení. Jelikož řez do rohovky není nutný, odpadají všechny možné lalokové komplikace. Navíc, na rozdíl od metody LASIK, rohovka po LASEK Viscodissektion opět sroste.

V-Lasek umožňuje ještě přesnější snesení rohovky excimerovým laserem, protože nepracujeme s nástroji, které by spodní vrstvu mechanicky poškodily.

více infomací...

 

Navíc použitá tekutina Laser Vis přispívá k ještě preciznější ablaci-snesení rohovky excimerovým laserem, jak dokazují klinické studie. Po laserové ablaci stabilní epitelová lamela perfektně překryje operační ránu.

Bolestivost je menší, hojení a optická rehabilitace jsou podstatně rychlejší než u metody LASEK. Kontrastní vidění za šera není po operaci na rozdíl od metody LASIK sníženo. Tato operace se hodí zvláště pro sportovce a zaměstnání s nebezpečím poranění oka.

Individuální laserová ablace. Lidské oko není dokonalý optický systém. Má zobrazovací vady – aberace. Wave front změří vady zobrazování nejen rohovky, ale i celého oka. Zjištěné vady se převedou do excimer laseru, který tyto nepravidelnosti spolu s laserovou operací oční vady, jako krátkozrakosti, dalekozrakosti či zakřivení rohovky, zcela individuálně odstraní. Individuální ablace vede ještě k lepším výsledkům vidění. 

Aberometr-Aberometrie je nadstandardní vyšetření nabízené naší klinikou, pro maximální možnou spokojenost všech našich klientů s výsledkem operace. Vyšetření je dobrovolné a zajišťuje individualizovaný přístup ke každému oku.

Aberometr (tzv. Wavefront analýza) změří chyby zobrazení způsobené rohovkou, čočkou a sklivcem. Pokud Aberometrie prokáže, že oko vykazuje vyšší aberace je možné provést individuální ablaci. Naměřené hodnoty se převedou do excimerového laseru, který podle těchto provede ablaci. Jedná se tedy o ablaci na míru.

Diagnostické vyšetření Aberometrem obou očí stojí 600 Kč, je bezbolestné a trvá přibližně 15 minut.

Nabízíme toto vyšetření všem pacientů, ale zvláště jej doporučujeme řidičům z povolání, lidem často řídícím vozidlo přes den nebo i v noci, lidem co jsou za jízdy oslňováni protijedoucími vozidly.

Laserová operace očí metodou LASEK

Při této metodě se mechanicky odstraní vrchní vrstva rohovky (epitel) a laserem se šetrně
a na setinu milimetru přesně snese část pod tím ležící rohovky. Změnou tvaru a zakřivení přední plochy rohovky dochází k ovlivnění paprsků světla, které se po tomoto zákroku sbíhají na sítnici v místě nejostřejšího vidění. Při korekci krátkozrakosti laserem odstraňujeme centrální oblast stromatu, a tím snižujeme zakřivení rohovky.
To umožňuje zaostřit světelné paprsky na sítnici.

Při nápravě astigmatismu vyrovnává laser odstraněním tkáně nepravidelné zakřivení rohovky. Při léčbě dalekozrakosti se snáší kruhovitá část rohovky kolem optického centra, aby se dosahlo většího zakřivení rohovky.

PRK je nejstarší metoda. Její přednost je ve vysoké bezpečnosti. Jejími nevýhodami jsou pooperativní bolesti, delší optická rehabilitace a to, že u větší krátkozrakosti existuje vyšší riziko tvoření jizev, které záporně ovlivňují dosažený optický výsledek. Metoda PRK se hodí pro pacienty do minus 6,0 dioptrií, zakřiveni rohovky do 4 D a dalekozrakosti do 2D.

Laserová operace očí metodou LASEK Viscodissekce

Laserovou operaci očí v naší klinice provádíme různými metodami, nejčastěji naši zákazníci využívají laserovou epitelickou keratektomii neboli LASEK nebo jestě šetrnější LASEK Viscodissekkci. Na naší klinice v Chamu se provádí od zavedení v roce 1999, o prvních výsledcích této metody primářka Mudr. Magda Rau publikovala v Ocular Surgery News. Operace očí LASEK má oproti metodě LASIK mnohem menší rizika při zachování jejich předností. Lalokové komplikace odpadají.

LASEK lze použít také u tenkých, příliš plochých nebo strmých rohovek, u malých očí
s úzkými očními štěrbinami, u nemocí rohovky (recidivující eroze, dystrofie bazální membrány), kde metoda LASIK je kontraindikována a proto nemožná.

Průběh operace a další informace

Při této metodě se vrchní epitelová rohovková vrstva o tloušťce 70 nm, která se u PRK zcela odstraňuje, jen mechanicky uvolní a odklopí. Jedná se o vrstvu, která v případě komplikace, tj. poškození, může zase zcela dorůst. Pod ní ležící rohovka se ošetří laserem. Po této excimerové laserové ablaci se epitelová vrstvička vrátí na své původní místo. Pooperační ránu kryje poté tato vlastní epitelová lamela, což vede k značnému snížení bolesti a ochraně před infekcí.

Optická rehabilitace je takto značně rychlejší než po PRK a je srovnatelná s metodou LASIK. Také riziko vzniku jizvy je významně nižší než u metody PRK, jelikož uchovaná vrstva epitelu slouží jako přirozený obvaz. Epitelový lalok stabilizujeme obvazovou čočkou na 4-5 dnů. Po odstranění čočky je epitel srostlý s rohovkou, což zamezuje proniknutí bakterií do rohovkového stromatu a vzniku hlubokých rohovkových zánětů.

Další informace o laserové operaci očí LASEK

Při této laserové operaci očí je riziko vytvoření jizev srovnatelné s metodou LASIK, u větších krátkozrakostí nebo dalekozrakostí je nepatrně vyšší.

LASEK je vhodný pro ošetření dalekozrakosti do 4 dioptrií a zkřivení rohovky do 4-6 dioptrií a při krátkozrakosti do 6-7 dioptrií.

Objednejte se na laserovou operaci očí v Praze na čísle
+420 777 656 513.

ISOVISION

Stárnutí je proces, který bohužel postihuje celé tělo člověka. Kůže se stává méně elastickou, na tváři i na těle vznikají vrásky apod. Ani oko není před stárnutím uchráněno. Stárnutím, které nastává už od 45. roku života, se rohovka a čočka stávají ploššími. Rohovka mladých lidí má pozitivní aberaci, která je kompenzována negativní aberací čočky.

S věkem čočka ztrácí elasticitu, zakřivení a schopnost akomodovat, to jest zvyšovat svou optickou mohutnost, která je potřebná k zaostřování do blízka, ke čtení a aktivitám ve vzdálenosti 30 – 60 cm. K tomu se ještě také rohovka začíná oplošťovat. Výsledkem této přirozené ztráty zakřivení a elasticity dochází ke ztrátě schopnosti čtení a rozlišování detailů na blízko.

Další informace

Dosavadní laserová léčba byla vhodná jen pro mladé pacienty do 45 let. Zbavila je optických pomůcek, brýlí a kontaktních čoček do dálky i do blízka. Od 45 let věku, kdy docházi k tzv. resbyopia, laserové operace Excimer laserem sice zbavily pacienta brýlí do dálky, ale závislost a potřeba brýlí na čtení zůstala.

Presbyopie se dala léčit jen do určitého stupně tzv. Monovizí, kdy jedno oko bylo korigováno do dálky, druhé do blízka. Toto řešení mnoho pacientů nesnášelo. Dosavadní Presby Lassik měl tři multifokální refrakční zóny, podobně jako refrakční multifokální čočka s jednou centrální zónou do blízka a s druhou centrální zónou do dálky. Také tento resbyo fungoval na podkladě mikromonovize a tím pádem, jako každá monovize, negativně ovlivňoval prostorové vidění.

Někdy navíc vedl k zvýšenému oslňování při jízdě autem. Nový resbyo léčby resbyopia excimerovým laserem Isovision pochází z Francie a vyvinul ho Dr. Frederick Hehn z Nancy. Dr. Hehn pracuje na tomto konceptu 10 let a jeho snem vždy bylo umožnit pacientům starším 45 let stejně kvalitní vidění do dálky i do blízka.

Momentálně působí několik center po celém světě, které provádějí tuto metodu, Nancy, Geneva, Toronto a Mexiko a úspěšně léčila vice, než 3 000 pacientů.

Metoda Isovision mění formu rohovky, vrací jí její původní asfericitu a umožňuje pacientům vidění do dálky i do blízka bez toho, aniž by omezovala prostorové vidění. V Očnim centru Dr. Rau, Praha, kombinuiji tuto laserovou ablaci se šetrnou metodou LASEK nebo ještě šetrnější LASEK Viscodisekcí bez řezu do rohovky a tím bez rizika lalokových komplikací.

Ceník

OperaceCena
LASEK16.500 Kč
LASEK s Wafe front19.500 Kč
LASEK Viscodissekce19.500 Kč
LASEK Viscodissekce s Wave front22.500 Kč
Osobní péče, kontroly Dr. Rau4.000 Kč
PRK12.000 Kč
Isovision25.000 Kč
Celkové vyšetřeni způsobilosti k laserové operaci2.000,- Kč

Ceník

LASEK – 16.500 Kč
LASEK s Wafe front – 19.500 Kč
LASEK Viscodissekce – 19.500 Kč

LASEK Viscodissekce s Wave front – 22.500 Kč
Osobní péče, kontroly Dr. Rau – 4.000 Kč
PRK – 12.000 Kč
Isovision – 25.000 Kč

Celkové  vyšetřeni způsobilosti k laserové operaci – 2.000,- Kč

Možnosti dalších nadstandartních zákroků a vyšetření

Individulní laserový zákrok

Lidské oko není dokonalý optický systém. Má zobrazovací vady – aberace. 90% těchto aberací jsou způsobené zobrazovacími vadami rohovky. Wave front změří vady zobrazování nejen rohovky, ale i celého oka a zhodnotí, zda by individualizovaný laserový zákrok ještě dodatečně zlepšil kvalitu vidění. V pozitivním případě se pak tyto zjištěné hodnoty převedou do excimer laseru, který tyto nepravidelnosti zcela individuálně odstraní.

Příslušné Wave front vyšetření stojí 600,- Kč.

Toto vyšetření slouží i bez následné individuální ablace k získání ještě přesnějších výsledků pro výpočet laserové ablace. Pokud máte zájem o toto vyšetření, sdělte to prosím v den operace, kdy bude provedeno autorizovaným laserovým technikem a posouzeno primářkou očního oddělení Dr. Rau.

U některých onemocnění rohovky není možné použít laserovou operační techniku k léčbě Vaší refrakční vady. Jedná se především o keratokonus, ale i jeho předstádia a abnormální nepravidelné rohovky. Naše předoperační vyšetření zahrnuje rohovkovou topografii přední plochy rohovky.

Jste starší 45 let...?

Jste starší 45 let a vadí Vám závislost na brýlích, která snižuje Vaší životní kvalitu? Odpovědí je pro Vás výměna oční čočky.

Jelikož provádíme tuto operaci již 15 let na naší privátní klinice v Chamu (www.privatklinik-dr-rau.com), máme k dispozici všechny současně dostupné multifokální čočky. Jsme schopni individuálního výběru čočky, která uspokojí Vaše požadavky.

Současná oboustranná operace v celkové anestézii je možná.