Stárnutí je proces, který bohužel postihuje celé tělo člověka. Kůže se stává méně elastickou, na tváři i na těle vznikají vrásky apod. Ani oko není před stárnutím uchráněno. Stárnutím, které nastává už od 45. Roku života, se rohovka a čočka stávají ploššími.

Rohovka mladých lidí má pozitivní aberaci, která je kompenzována negativní aberací čočky. S věkem čočka ztrácí elasticitu, zakřivení a schopnost akomodovat, to jest zvyšovat svou optickou mohutnost, která je potřebná k zaostřování do blízka, ke čtení a aktivitám ve vzdálenosti 30 – 60 cm. K tomu se ještě také rohovka začíná oplošťovat. Výsledkem této přirozené ztráty zakřivení a elasticity dochází ke ztrátě schopnosti čtení a rozlišování detailů na blízko.

Dosavadní laserová léčba byla vhodná jen pro mladé pacienty do 45 let. Zbavila je optických pomůcek, brýlí a kontaktních čoček do dálky i do blízka. Od 45 let věku, kdy docházi k tzv. resbyopia, laserové operace Excimer laserem sice zbavily pacienta brýlí do dálky, ale závislost a potřeba brýlí na čtení zůstala. Presbyopie se dala léčit jen do určitého stupně tzv. Monovizí, kdy jedno oko bylo korigováno do dálky, druhé do blízka. Toto řešení mnoho pacientů nesnášelo.

Dosavadní Presby Lassik měl tři multifokální refrakční zóny, podobně jako refrakční multifokální čočka s jednou centrální zónou do blízka a s druhou centrální zónou do dálky. Také tento resbyo fungoval na podkladě mikromonovize a tím pádem, jako každá monovize, negativně ovlivňoval prostorové vidění. Někdy navíc vedl k zvýšenému oslňování při jízdě autem.

Nový resbyo léčby resbyopia excimerovým laserem Isovision pochází z Francie a vyvinul ho Dr. Frederick Hehn z Nancy. Dr. Hehn pracuje na tomto konceptu 10 let a jeho snem vždy bylo umožnit pacientům starším 45 let stejně kvalitní vidění do dálky i do blízka. Momentálně působí několik center po celém světě, které provádějí tuto metodu, Nancy, Geneva, Toronto a Mexiko a úspěšně léčila vice, než 3 000 pacientů.

Metoda Isovision mění formu rohovky, vrací jí její původní asfericitu a umožňuje pacientům vidění do dálky i do blízka bez toho, aniž by omezovala prostorové vidění. V Očnim centru Dr. Rau, Praha, kombinuiji tuto laserovou ablaci se šetrnou metodou LASEK nebo ještě šetrnější LASEK Viscodisekcí bez řezu do rohovky a tím bez rizika lalokových komplikací.