Léčba keratokonu

Keratokonus je onemocnění rohovky, které se projevuje většinou mezi desátým
a dvacátým rokem věku. U keratokonu dochází k pomalému, ale progresivnímu ztenčování a vyklenování rohovky pod centrem. Toto asymetrické vyklenutí rohovky vede
k postupnému zhoršovaní vidění. Bez příslušné léčby dochází k prasknutí keratokonu
na jeho vrcholu, což vede ke vzniku jizev, které způsobují zhoršení vidění, v extrémním případě až praktickou slepotu.
Podle stupně vývoje a závažnosti změn rohovky se toto onemocnění rozděluje do pěti kategorií – frustní forma keratokonu (FFKK) a keratokonus
I.- IV. stupně.

Léčba keratokonu

Léčba keratokonu se ještě před několika lety omezovala na korekci měkkými a tvrdými kontaktními čočkami a dalším krokem již byla transplantace rohovky. Nové formy vyšetření umožňují ranou diagnostiku a pravidelné sledování vývoje onemocnění dovoluje včasné zahájení odpovídající léčby.

více infomací...

Léčba Cross linking CXL se řídí podle stadia a progresivity onemocnění, věku a potřeb pacienta. Obecně jsou cílem léčby zastavení progrese onemocnění
a rehabilitace vidění.

Na naší klinice provádíme šetrnější metodu spojenou s menšími bolestmi a menším nebezpečím následného zánětu. Jedná se o accelerated CXL s metodou Epi–on, při které se neodstraňuje horní vrstva rohovky.

V očním centru Dr. Rau provádíme stabilizaci keratokonu metodou Cross-linking CXL. Jedná se o accelerovanou, zrychlenou metodu CXL s metodou Epi–on, při které se neodstraňuje horní vrstva rohovky. Touto metodou zpevníme vaši rohovku v kratším čase a s menšim rizikem.

U abnormálních rohovek s podezřením na keratokonus se nemusí pacient vzdát laserové operace, a tím odstranění optických pomůcek, protože provádíme ozáření Cross-linking k stabilizaci rohovky současně s laserovým odstraněním refrakční vady.

Provádíme akcelerovanou metodu, to znamená ozařování jen 5 minut bez odstranění epitelu tzv. metodu Epi-On.  Tato metoda je téměř bezbolestná spojená s výrazným snížením infekce. 

U některých lehčích forem keratokonu je možné provést stabilizaci rohovky ozářením UV světlem /Cross-linking/ a po dosažené stabilizaci po 6 měsících následně excimerové odstranění refrakční vady. U abnormálních rohovek provádíme ozáření Cross-linking k stabilizaci rohovky současně s laserovým odstraněním refrakční vady.

U těžších forem keratokonu by laserová operace byla spojena s velkým rizikem. Proto implantujeme fakickou čočku, permanentní čočku ICL.